Menu Menu

Hotline tư vấn

0823369333

TRA CỨU CÔNG VĂN
Luật doanh nghiệp 2020

Luật doanh nghiệp 2020

24-05-2023

Luật Doanh nghiệp 2020 - Luật số 59/2020/QH14 - Bản có dấu là một trong những luật quan trọng nhất đối với hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hiện đang có hiệu lực thi hành. Luật này cung cấp khung pháp lý cho việc thành lập, hoạt động, quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp. Với Luật Doanh nghiệp 2020, các doanh nghiệp có thể dễ dàng nắm bắt quy trình thành lập, thay đổi, giải thể và quyền lợi của mình trong môi trường kinh doanh. Luật này định rõ quyền và nghĩa vụ của doan
Không gia hạn giảm thuế GTGT 2023

Không gia hạn giảm thuế GTGT 2023

26-12-2022

Không gia hạn giảm thuế GTGT 2023 theo thông báo mới nhất của cục thuế Bình Dương 620/TB-TCT ngày 25/12/2022 của cục thuế Bình Dương
Thuế TNDN năm 2022

Thuế TNDN năm 2022

24-12-2022

Thuế TNDN năm 2022 tổng hợp các thông tin cần thiết để bạn làm quyết toán thuế TNDN năm 2022 đầy đủ và mới nhất
Thuế GTGT năm 2023

Thuế GTGT năm 2023

24-12-2022

Cập nhật thay đổi thuế GTGT năm 2023 mà kế toán phải nắm để thực hiện cho đúng tránh phạt khi xuất hóa đơn thuế GTGT năm 2023
Công văn về ngày ký hóa đơn điện tử Cục thuế Bình Dương

Công văn về ngày ký hóa đơn điện tử Cục thuế Bình Dương

28-10-2022

Công văn về ngày ký hóa đơn điện tử Cục thuế Bình Dương về ngày ký hóa đơn khác ngày lập. Các bạn cùng xem và lưu lại khi cần
To top
messenger icon zalo icon
call icon