Menu Menu

Hotline tư vấn

0902383000
KINH NGHIỆM

Cách viết hóa đơn điều chỉnh theo TT78

05-12-2022
5/5 (151 bình chọn)
Cách viết hóa đơn điều chỉnh theo TT78
Hướng dẫn Cách viết hóa đơn điều chỉnh theo thông tư 78 chi tiết nhất giúp các kế toán dễ hiểu và thực hiện đúng quy định.
  1. Khi nào lập hóa đơn điều chỉnh

Theo điều 20 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định các trường hợp xoá bỏ, huỷ hoá đơn và viết hoá đơn điều chỉnh như sau:
Người bán đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ , giao quyền sở hữu hàng hóa cho người mua, người bán lập hóa đơn điện tử và giao cho người mua.
Hóa đơn đã lập và được gởi đi, đã được hai bên kê khai thuế.Sau đó phát hiện sai sót thì hai bên phải lập biên bản thỏa thuận ghi rõ vấn đề sai sót , đồng thời người bán lập một hóa đơn điều chỉnh cho người mua.

  • Trường hợp người bán đã gởi hóa đơn cho người mua

Trường hợp 1: Điều chỉnh về viết sai : tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp....
Kế toán xử lý như sau:
- Bước 1: kế toán lập một biên bản sai sót theo mẫu 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo nghị định này gởi cho cơ quan thuế
- Bước 2: kế toán chỉ xuất lại hóa đơn ghi lại thông tin đúng của bên mua như: địa chỉ, mã số thuế, .... với từng mục trên hóa đơn điện tử.
Các chỉ tiêu khác như: số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất thì bỏ trống.
- Bước 3: Kế toán gắn chữ ký số và ký số. Sau đó, chờ cơ quan thuế cấp mã.
- Bước 4: Sau khi cơ quan thuế cấp mã, kế toán gởi hóa đơn điện tử cho người mua.
- Biểu mẫu 04/SS-HDĐT

Trường hợp 2: Điều chỉnh về số lượng,đơn giá, thuế suất thành tiền trên hóa đơn
- Bước 1: kế toán lập một biên bản sai sót theo mẫu 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo nghị định này gởi cho cơ quan thuế
- Bước 2: kế toán lập hóa đơn điều chỉnh ghi rõ: Điều chỉnh cho hóa đơn số, ký hiệu, ký ngày . Ghi rõ điều chỉnh tăng hoặc giảm số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất, thành tiền .
Hóa đơn điều chỉnh không được ghi Âm (-) Khi bạn chọn điều chỉnh giảm là phầm mềm tự quy đổi ra số âm
Căn cứ số lượng, đơn giá đúng, người bán căn cứ xuất cho đúng thông tin của người mua.
- Bước 3: Kế toán gắn chữ ký số và ký số. Sau đó, chờ cơ quan thuế cấp mã.
- Bước 4: Sau khi cơ quan thuế cấp mã, kế toán gởi hóa đơn điện tử cho người mua.

  • Trường hợp người bán phát hiện sai sót nhưng chưa gởi hóa đơn cho người mua

 Sai thông tin không quan trọng: Hàng hóa, Số lượng, Giá trị, Thuế suất …

Trường hợp này, kế toán xử lý theo cách sau:

Người bán lập hóa đơn điện tử để điều chỉnh cho hóa đơn sai sót trước đó:
• Bước 1: Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh các nội dung sau đó gởi cho người mua.
+ Nội dung điều chỉnh hóa đơn điện tử: “Điều chỉnh hóa đơn điện tử mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký ngày,.....
+ Điều chỉnh tăng hoặc điều chỉnh giảm...........
• Bước 2: Người bán cắm chữ ký số và ký số. Sau khi được cấp mã của cơ quan thuế, người bán gởi hóa đơn điện tử mới cho người mua.
Sai thông tin quan trọng: MST,Hàng hóa, Số lượng, Giá trị, Thuế suất …
Người bán bắt buộc hủy hóa đơn :
Trường hợp này, kế toán xử lý theo cách sau:
Trường hợp 1: Nếu đã kê khai thuế thì người bán xuất điều chỉnh hóa đơn :
• Bước 1: Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh các nội dung sau đó gởi cho người mua.
+ Nội dung điều chỉnh hóa đơn điện tử: “Điều chỉnh hóa đơn điện tử mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký ngày,.....
+ Điều chỉnh tăng hoặc điều chỉnh giảm...........
• Bước 2: Người bán cắm chữ ký số và ký số. Sau khi được cấp mã của cơ quan thuế, người bán gởi hóa đơn điện tử mới cho người mua.

• Hóa đơn điều chỉnh có hủy được không:
• Hóa đơn điều chỉnh thì không được hủy, người bán phải tiếp tục điều chỉnh đến khi nào đúng thông tin và được người mua chấp nhận. Khi đó việc xuất hóa đơn điện tử mới kết thúc.
Nếu người bán đã xuất một hóa đơn điều chỉnh cho người mua, cơ quan thuế đã cấp mã và gởi cho người bán:
+ Nếu hóa đơn người mua nhận là đúng thông tin, không có sai sót gì nữa . Bên bán hoàn thành nghĩa vụ về phát hành hóa đơn gởi người mua.
+ Người bán gởi hóa đơn điều chỉnh cho người mua nhưng thông tin vẫn còn sai sót.
Người bán tiếp tục xử lý hóa đơn sai sót lần đầu, đến khi nào đúng và gởi cho người mua.

  1. Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai nội dung

Bước 1: kế toán vào hóa đơn sai đó và chọn mục lập hóa đơn điện tử điều chỉnh. Sau đó điều chỉnh các nội dung sai sau đó gởi cho người mua.
+ Nội dung điều chỉnh hóa đơn điện tử: “Điều chỉnh hóa đơn điện tử mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký ngày,.....
+ Điều chỉnh tăng hoặc điều chỉnh giảm...........
Bước 2: Người bán cắm chữ ký số và ký số. Sau khi được cấp mã của cơ quan thuế, người bán gởi hóa đơn điện tử mới cho người mua.
Ví dụ : Ngày 18/01/2022 Công ty Tuấn Tú xuất hóa đơn cho Công ty A. Nhưng đến ngày 11/03/2021 phát hiện hóa đơn bị sai địa chỉ công ty và đã gởi cho người mua.
Cách xử lý:
Kế toán công ty Tuấn Tú liên hệ công ty A xuất lại hóa đơn.
Nội dung: Điều chỉnh hóa đơn điện tử mẫu số hóa đơn:..., ký hiệu hóa đơn:..., ký ngày: 18/01/2022 điều chỉnh địa chỉ : .......thành.......................
Kế toán cắm chữ ký số và ký số. Sau khi được cấp mã của cơ quan thuế, người bán gởi hóa đơn điện tử mới cho người mua.

  1. Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm

Bước 1: ghi lý do điều chỉnh giảm:
Kế toán vào phần hóa đơn gốc ( hóa đơn bị sai), sau đó chọn xử lý hóa đơn và chọn mục lập hóa đơn điều chỉnh giảm.
Bước 2: viết nội dung trên hóa đơn điều chỉnh giảm:
Kế toán kiểm tra lại thông tin sau đó điều chỉnh lại hóa đơn cho đúng.
Ví dụ: nếu hóa đơn điều chỉnh giảm thành tiền, thì kế toán chỉ điền mức giảm ( chưa tính thuế) vào ô “ thành tiền” , phần mềm sẽ tự tính mức giảm tương ứng.
Tương tự các trường hợp khác cũng làm như vậy.
Bước 3: Người bán cắm chữ ký số và ký số. Sau khi được cấp mã của cơ quan thuế, người bán gởi hóa đơn điện tử mới cho người mua.

  1. Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng

Bước 1: ghi lý do điều chỉnh tăng:
Kế toán vào phần hóa đơn gốc ( hóa đơn bị sai), sau đó chọn xử lý hóa đơn và chọn mục lập hóa đơn điều chỉnh tăng.
Bước 2: viết nội dung trên hóa đơn điều chỉnh tăng:
Tương tự như hóa đơn điều chỉnh giảm, Kế toán kiểm tra lại thông tin sau đó điều chỉnh lại hóa đơn cho đúng.
Bước 3: Người bán cắm chữ ký số và ký số. Sau khi được cấp mã của cơ quan thuế, người bán gởi hóa đơn điện tử mới cho người mua.
 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP TỐT NHẤT BÌNH DƯƠNG 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI, NHANH CHÓNG

Bài viết được xem nhiều
LỊCH NỘP BÁO CÁO THUẾ 2023 MỚI NHẤT
LỊCH NỘP BÁO CÁO THUẾ 2023 MỚI NHẤT

05-04-2022

Lịch nộp báo cáo và tờ khai thuế năm 2023 mới nhất. Với bộn bề công việc của kế toán và chủ doanh nghiệp rất dể quên lịch nộp tờ khai và báo cáo nên chúng tôi đã tổng hợp.
Công ty Cổ phần (Cập nhật 2023)
Công ty Cổ phần (Cập nhật 2023)

14-09-2023

Là loại hình công ty phổ biến thứ 2 sau công ty TNHH. Hãy cùng Baocaothuebinhduong.com tìm hiểu loại hình công ty này nhé. Từ khái niệm, điều kiện, ưu điểm và so sánh với công ty TNHH để biết đâu là loại hình phù hợp với ngành nghề của bạn
Dịch vụ Báo cáo thuế Bình Dương
Dịch vụ Báo cáo thuế Bình Dương

09-10-2022

Dịch vụ kế toán - báo cáo thuế Bình Dương: Kế toán Bảo Ngọc. Luôn đi đầu trong ngành tại Bình dương: Cam kết chuyên nghiệp, uy tín, tận tâm và giá rẻ hàng đầu Bình Dương
Cập nhật MST từ CMND sang CCCD online
Cập nhật MST từ CMND sang CCCD online

17-11-2022

{Mới} Cách cập nhật CCCD cho mã số thuế (MST) online từ CMND mới nhất và chi tiết ai cũng làm được. Hãy cùng Báo cáo thuế Bình Dương tìm hiểu thêm nhé.
Dịch vụ thành lập công ty Bình Dương từ A đến Z
Dịch vụ thành lập công ty Bình Dương từ A đến Z

28-02-2023

Baocaothuebinhduong.com hỗ trợ dịch vụ thành lập công ty Bình Dương trọn gói, cam kết báo giá công khai. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm vấn đề pháp lý
Công ty TNHH MTV
Công ty TNHH MTV

05-11-2022

Với 10 năm kinh nghiệm làm dịch vụ BaocaothueBinhDuong.com thấy rằng loại hình công ty TNHH MTV rất được các doanh nghiệp nhỏ lựa chọn vì có nhiều ưu điểm. Vậy hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau:
Bài viết liên quan
Thuế là gì? Cách tính thuế cho Doanh nghiệp mới thành lập
Thuế là gì? Cách tính thuế cho Doanh nghiệp mới thành lập

15-09-2023

Thuế là gì? Cách tính thuế cho Doanh nghiệp mới thành lập: lệ phí môn bài, thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời, bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa của các loại thuế và mục đích của việc thu thuế.
Thuế GTGT là gì?
Thuế GTGT là gì?

13-06-2023

thuế GTGT là gì? giải thích về thuế giá trị gia tăng, một loại thuế áp dụng trên các sản phẩm và dịch vụ trong quá trình sản xuất và tiêu dùng. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về thuế GTGT, từ việc định nghĩa đến cách tính và hạn nộp thuế. Bài viết trình bày rằng thuế GTGT là một loại thuế được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất và phân phối. Người tiêu dùng chịu trách nhiệm trả thuế cho các sản phẩm và dịch vụ mà họ tiêu dùng, trong khi công ty sản x
Báo cáo thuế là gì
Báo cáo thuế là gì

01-06-2023

Báo cáo thuế là nghĩa vụ của công ty! vậy bạn có biết Báo cáo thuế là gì? Các loại báo cáo thuế và thời hạn phải nộp năm 2023? Hãy cùng BaocaothueBinhDuong.com tim hiểu nhé
Kế toán là gì
Kế toán là gì

31-05-2023

Kế toán là quá trình thu thập, phân tích và báo cáo thông tin tài chính và kinh tế của một tổ chức. Nó đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong ghi chép và quản lý các giao dịch tài chính hàng ngày, cũng như tạo ra các báo cáo tài chính để hỗ trợ quản lý trong việc ra quyết định và lập kế hoạch. Kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn kế toán, và cũng đóng góp vào việc tư vấn và phân tích dữ liệu tài chính để hỗ trợ quản lý và định hướng phát triển.
Hướng dẫn Gia hạn nộp thuế 2023
Hướng dẫn Gia hạn nộp thuế 2023

05-05-2023

Hướng dẫn Gia hạn nộp thuế 2023 theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP mới nhất (thuế GTGT và TNDN) từ Đối tượng được gia hạn, cách lên tờ khai xml online và các quy định liên quan mà Công ty cần biết
Hướng dẫn Đóng, hủy mã số thuế các nhân 2023
Hướng dẫn Đóng, hủy mã số thuế các nhân 2023

05-04-2023

Hiện tại có nhiều cá nhân có 2 mã số thuế (đăng ký theo CMND, CCCD) và cần đóng 1 cái thì làm thế nào? Hồ sơ cần có và nộp về đâu?
Cách tính lương tháng 13
Cách tính lương tháng 13

23-11-2022

Cách tính lương tháng 13 và các quy định liên quan mà kế toán cần biết. Hãy cùng Báo cáo thuế Bình Dương tìm hiểm để biết làm thực hiện:
Tờ khai hải quan xuất khẩu
Tờ khai hải quan xuất khẩu

21-11-2022

Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu là gì? Các vấn đề, chi phí, thông tin bạn nên biết khi có hàng xuất khẩu được tổng hợp trong bài viết sau:
Chi phí lãi vay
Chi phí lãi vay

17-11-2022

Chi phí lãi vay khi nào được trừ? khi nào không và cách xử lý. Hãy cùng Báo cáo thuế Bình Dương tìm hiểu từ A-Z về chi phí lãi vay.
Cập nhật MST từ CMND sang CCCD online
Cập nhật MST từ CMND sang CCCD online

17-11-2022

{Mới} Cách cập nhật CCCD cho mã số thuế (MST) online từ CMND mới nhất và chi tiết ai cũng làm được. Hãy cùng Báo cáo thuế Bình Dương tìm hiểu thêm nhé.
Bình luận
Đăng ký tư vấn
Gửi ngay
Xem thêm:


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN BẢO NGỌC

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN BẢO NGỌC
Địa chỉ: 39D/2, Khu Phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
----------------

VPĐD BÀU BÀNG - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN BẢO NGỌC
Địa chỉ: Số 1448/55, Đường D11-5A, Tổ 6 Khu Phố Đồng Sổ, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
----------------

VPĐD THUẬN AN - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN BẢO NGỌC
Địa chỉ: Số 15/8 Đường Bình Chuẩn 18, Phường Bình Chuẩn , Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
 

Dịch vụ Thành lập công ty - Dịch vụ kế toán - Dịch vụ Báo cáo thuế

VPĐD DĨ AN - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN BẢO NGỌC
Địa chỉ: 10/26 KP Chiêu Liêu, Khu Phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
----------------

VPĐD ĐỒNG NAI - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN BẢO NGỌC
Địa chỉ: Số 56/1, Tổ 11 Khu Phố 5, Phưởng Trảng Dài, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
----------------

Liên hệ Văn Phòng:

To top
messenger icon zalo icon
call icon